Heden 10 mei 1950 is opgericht  hengelsportvereniging de Makreel.
De vereniging is gevestigd te Noordwolde.
Gemeente Weststellingswerf.


Het doel van de vereniging is :
Het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;
Het beschermen en verbeteren van de visstand;
Het behartigen van de belangen van de sportvissers en in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden.
De vereniging tracht dit te bereiken,hetzij zelfstandig,hetzij in samenwerking met andere  verenigingen,hetzij door aansluiting bij- en in samenwerking met overkoepelende federaties en organisaties.

Zo wordt het beschreven in de statuten van H.S.V. de Makreel.

Via onze website proberen wij iedereen op de hoogte te houden met het wel en wee van de vereniging.
Oorsprong van de vereniging.