Naam koppels 1e wedstrijd 2e wedstrijd 3e wedstrijd 4e wedstrijd totaal
René v Nieuwenhoven - Gezinus Zuil 0,9 2 0,9 3 6,8
André vd Jagt - Anoushka Mollema 2 0,9 3 2 7,9
Henk Bakker - Bert Leerling 3 3 4 0,9 10,9
Jaap Augustijn - René Zuil 6 6 6 4 22
Jannie Leerling - Luuk Zwier 5 4 10 5 24
Corrie Vogelzang - Annie Vogelzang 11 9 2 6 28
Theo Boers - freddie Oosterhof 9 5 7 8 29
Tiede Veldhuizen - Freddie Veldhuizen 4 10 8 9 31
Ynze Lautenbach - Koos Lautenbach 10 11 5 7 33
Julian Boers - Glen veldhuizen 8 7 9 11 35
Jaap Wemer - Betty Wemer 7 8 11 11 37
JUMBO de JONG koppelcompetitiewedstrijd