Bestuur H.S.V De Makreel .

Email adres De Makreel
Voorzitter: J. Augustijn Noordwolde
Secretaris: A.v.d.Jagt Noordwolde
Penningmeester: H. de Vries Noordwolde
Bestuursleden: G. Zuil Noordwolde
T. Boers Noordwolde
ledenadministratie Astrid Augustijn